Skip to main content
Monter montujący drzwi

Serwis

W ramach oferowanych usług zapewniamy Państwu również kompleksową opiekę poinstalacyjną, obejmującą:

  1. Czynności kontrolne, serwisowe i konserwacyjne.
  2. Naprawę systemów w przypadku wystąpienia awarii.
  3. Wymianę wyeksploatowanych elementów na nowe.

Po każdej przeprowadzonej czynności konserwacyjnej lub naprawie uzyskają Państwo od nas niezbędną do wywiązania się z przepisów o ochronie przeciwpożarowej dokumentację.

Na szeroką ofertę serwisową składa się kontrola i naprawa urządzeń takich jak m.in.: drzwi, kurtyny, okna przeciwpożarowe, klapy, okna dymowe/oddymiające, drzwi i okna napowietrzające, czujniki dymu, centrale sterujące, systemy zamknięć ogniowych i oddymiania.

Naszym Klientom przypominamy także, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 21 kwietnia 2006 r., § 3 ust. 2 i 3: „Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi”. „Przeglądy techniczne oraz czynność i konserwacyjne, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku”.

DOOR24 – więcej niż serwis

Nasi specjaliści poza faktycznym wsparciem służą również swoją wiedzą i doświadczeniem. Mogą Państwo dlatego zwrócić się do nas z nurtującymi problemami i wątpliwościami. Na proste zagadnienia udzielamy natychmiastowych odpowiedzi ustnych lub pisemnych. W bardziej złożonych sprawach najczęściej umawiamy się natomiast na konsultację.

Nasi serwisanci są dostępni do Państwa dyspozycji całodobowo.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu: biuro@door24.pl Telefon: +48 796 393 649