Wyświetlanie jednego wyniku

Systemy ogniochronne

Kategoria

Przepusty Przeciwpożarowe

Firma Door24 oferuje wykonawstwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach przed dokonaniem odbioru technicznego.

Do tworzenia przepustów używamy najwyżej jakości komponentów dostarczanych przez takie firmy jak: PROMAT, CARBOLINE, ALSASEAL oraz HILTI. Zajmujemy się izolacją przepustów bez względu na ich rodzaj oraz wielkość.

Przepusty ppoż

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu.

Szczegółowe regulacje dotyczące przepustów instalacyjnych podano w § 234 tego rozporządzenia, który stanowi, że:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. (…)

Rodzaje przepustów instalacyjnych

Z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych przepusty instalacyjne w ścianach i stropach klasyfikuje się ze względu na:

Rodzaj transportowanego medium (przepusty przez przegrodę konstruowane dla jednego i więcej rodzajów instalacji):

  • przepusty instalacji elektrycznych (przejścia kablowe oraz przejścia szynoprzewodów),
  • przepusty instalacji sanitarnych (przejścia rurowe),
  • Stopień palności materiału, z którego wykonana jest instalacja (przewody palne, uniepalnione i niepalne).
  • Wymiary geometryczne instalacji przechodzących przez przegrodę (np. art. 234. pkt. 3. „Warunków technicznych” wyodrębnia pośrednio średnice przepustów instalacyjnych do 4 cm i ponad 4 cm).

Systemy dedykowane przepustów instalacyjnych

W zależności od rodzaju zabezpieczanego przejścia/przepustu instalacyjnego stosujemy dedykowane systemy dla każdego rodzaju z poniższych instalacji.

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych przewodów elektrycznych

Najczęściej zabezpieczanym przejściem ppoż instalacji elektrycznej, są przewody elektryczne wychodzące na budynek przez przegrody oddzielające pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Przestrzeń pomiędzy przegrodą wypełniana jest wełną o gęstości niemniejszej niż 150 kg/m3.

Powstałe w ten sposób oddzielenie malowane jest niepalną masą wraz z przewodami przechodzącymi przez przegrodę na długości określonej w Aprobacie Technicznej dla danego rodzaju przejścia. Przewody elektryczne w osłonach plastikowych zabezpiecza się poprzez przecięcie osłony, wypełnienie przestrzeni pomiędzy osłoną a przewodem przy użyciu niepalnej wełny oraz masy niepalnej np. PROMASTOP COATING.

Nasza firma zabezpiecza przeciwpożarowo również szynoprzewody przechodzące przez przegrody przeciwpożarowe w budynku. Do w/w wspomnianej czynności konieczne jest m. in. obudowanie szynoprzewody przy zastosowaniu płyty silikatowo-cementowej firmy PROMATECT-H.

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych rur palnych

Do zabezpieczenia ppoż. rur palnych, a wiec z tworzywa sztucznego, stosujemy produkty posiadające wkład pęczniejący. Wkład w warunkach pożaru kilkukrotnie zwiększa swoją objętość i zabezpiecza przestrzeń powstałą w wyniku przepalenia się rury z tworzywa sztucznego.

Powyższy sposób tworzenia przejść instalacyjnych znajdzie również zastosowanie w przypadku rur niepalnych w otulinie z materiału palnego. Stworzony w ten sposób przepust instalacyjny wypełnia masą pęczniejącą przestrzeń powstałą w wyniku wypalenia się otuliny.

Do wyżej wspomnianych zabezpieczeń rur palnych oraz niepalnych w otulinie materiałów palnych stosujemy kołnierze ochronne, oraz bandaże ochronne. W przypadkach niestandardowych istnieje również możliwość zastosowania kasety ochronnej.

Kołnierze ogniochronne

Kołnierze ogniochronne stosowane są przez nas do zabezpieczenia rur wokół których zastosowano już wypełnienie z zaprawy cementowej oddzielając kondygnacje lub przyległe pomieszczenia. Dla rur przechodzących przez strop stosowana jest jedna opaska, która mocowana jest bezpośrednio do stropu za pomocą metalowych kołków lub wkrętów.

W przypadku gdy należy zabezpieczyć przeciwpożarowo przejście rury przez ścianę, kołnierze stosuje się po obu stronach ściany lub bezpośrednio w przegrodzie.

Bandaże ogniochronne

Zastosowanie bandaży ogniochronnych możliwe jest jedynie w przypadku, gdy rura przechodząca przez przegrodę jaką jest strop lub ściana, nie jest szczelnie zabezpieczona zaprawą cementową w przegrodzie. Bandaż owija się bezpośrednio na rurze, a następnie wsuwa po rurze w przegrodę.

Kolejnym krokiem do wykonania przejścia przeciwpożarowego rury jest zabezpieczenie bandaża oraz otworów pomiędzy przegrodą a rurą przy użyciu zaprawy cementowej. W przypadku zaistnienia pożaru, pod wpływem temperatury, masa stanowiąca zwoje bandaża zacznie pęcznieć, szczelnie wypełniając przestrzeń powstałą po spalonej rurze. Omawiane rozwiązanie jest ok. 30% tańsze w wykonaniu od wspomnianych wcześniej kołnierzy ogniochronnych.

Zabezpieczenia ppoż przejść instalacyjnych rur niepalnych

W przypadku przepustów instalacyjnych ppoż. rur niepalnych w większości przypadków stosujemy inne rozwiązania oparte na systemach farb i mas ogniochronnych takich firm jak PROMAT, ALFASEAL, CARBOLINE czy HILTI.

Zabezpieczając przejście instalacyjne dla rury stalowej, malujemy rurę farbą ogniochronną po obu stronach tworzonej przegrody. Długość na jakiej zostaje pomalowana rura oraz grubość malowania zależy od zakładanej odporności ogniowej tworzonego przejścia instalacyjnego ppoż. i ustalana jest na podstawie aprobaty technicznej dla materiału zastosowanego producenta. Przestrzeń pomiędzy rurą, a przegrodą wypełniana jest wełną mineralną

o stosownej gęstości.

W ostatnim etapie tworzenia przepustu instalacyjnego stosujemy masę ogniochronną w celu utworzenia kołnierza ochronnego dla przestrzeni pomiędzy rurą i przegrodą. Wspomniana przestrzeń zabezpieczana jest również przeciwpożarową zaprawą cementową. Zabezpieczamy przejścia ppoż. dla rur niepalnych wszystkich materiałów oferując naszym klientom najlepiej dopasowane rozwiązanie dla zastanego przypadku.

Przejścia instalacyjne ppoż kombinowane

W przypadku tworzenia przejść kombinowanych ppoż. istotą jest przejście przez przegrodę

w jednym miejscu kilku rodzajów instalacji. Firma BHP Bezpieczeństwo w celu zabezpieczenia podobnych przejść stosuje płyty wełny mineralnej umieszczane pomiędzy instalacjami a przegrodą. W kolejnym etapie wełnę zabezpieczamy masą ogniochronną a następnie przechodzące przez przepust ppoż. instalacje różnych rodzajów odpowiednio dobraną farbą ogniochronną na grubość oraz długości malowania określoną w aprobacie technicznej.

W przypadku gdy przez przegrodę przechodzą rury palne stosowane są dodatkowo kołnierze z masą pęczniejącą. Istnieje również możliwość instalacji elektrycznych dużej przepustowości jakimi są szynoprzewody. Szynoprzewód zabezpieczany jest dodatkowo płytą PTOMATECT-H o grubości odpowiadającej klasie odporności ogniowej przegrody.

Zabezpieczenia dylatacji

Do zabezpieczenia ppoż szczelin dylatacyjnych używamy różnych rozwiązań systemowych czołowych producentów. Zabezpieczenie ppoż. szczeliny polega na uszczelnieniu przerwy technologicznej budynku poprzez wypełnienie jej odpowiednio dobraną masą akrylową, pianką lub wełną.

Piankę wykorzystujemy do wypełniania dużych i nieregularnych otworów technologicznych. Na wypełnienie w postaci wełny należy położyć warstwę masy ochronnej np. PROMAT Coating. Do zabezpieczania ppoż. szczelin dylatacyjnych używamy również masy akrylowej. W zależności od dobranych materiałów istnieje możliwość:

  • zabezpieczenia jednostronnego dylatacji,
  • zachowanie szerokiego zakresu ruchu dylatacji,
  • zabezpieczenie szczeliny do szerokości 150 mm.

Firma Door24 zabezpiecza również przeciwpożarowo ściany, stropy, dachy oraz konstrukcje stalowe budynków i obiektów budowlanych. W celu dopasowania ofert do Państwa potrzeb zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Usługa realizowana przez naszą firmę rozpoczyna się od analizy projektu, poprzez wizję lokalną na obiekcie oraz dobór właściwej technologii. Po montażu technologii tworzona zostaje dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do odbioru obiektu przez straż pożarną.

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM WYKONAWCĄ ZABEZPIECZEŃ PPOŻ. PONIŻSZYCH PRODUCENTÓW:

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz porady? Zadzwoń! Nasi konsultanci pomogą dobrać najlepsze rozwiązanie!
email: biuro@door24.pl Telefon: +48 796 393 649