Skip to main content

Ostatnie wpisy na blogu

  • Drzwi przeciwpożarowe
    Drzwi przeciwpożarowe to podstawowy element stolarki przeciwpożarowej, służący zapewnieniu należytej ochrony wszystkim osobom przebywającym w budynku w chwili wystąpienia zagrożenia pożarowego. Ich funkcją jest wyznaczenie stref pożarowych, umożliwiających ewakuację oraz dotarcie w bezpieczne miejsce. Ze względu na swoją konstrukcję, drzwi przeciwpożarowe zapobiegają także rozprzestrzenianiu się ognia i dymu przez określony czas. Gdzie montuje się drzwi […]
  • Ochrona przeciwpożarowa
    Ochrona przeciwpożarowa Jest to pojęcie bardziej szerokie i zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, ochrona ppoż. to: zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej oraz innych miejscowych zagrożeń, zapewnienie odpowiednich sił i środków do ich zwalczania, prowadzenie działań ratowniczych. Powyższe zadania mają na celu ochronę życia zdrowia, mienia […]